За нас


Deutsch Academy предлага помощ в езиковото обучение по немски език с елегантен подход и рационални нови методи.

Обучението не е каквото е било преди 20 години. В момента на преден план в чуждоезиковото обучение е комуникацията.

А за нас и приятелската атмосфера. Deutsch Academy предлага целева и времево съобразна помощ с актуални материали и методи.

Немският език не е труден. Той изисква време като всяко ново начало. С правилния учител, истинската подкрепа и приятелската обстановка, той не е невъзможен. Дори ученето става приятно и вълнуващо изживяване, в което учещият е доволен от своите постижения.