Възрастни

При чуждоезиковото обучение, възрастните са наясно с целите си. За тях обучението е съобразено с нуждите: Необходимо ниво за работа, командировка, търговия със стоки от чужбина или други. 

От наша страна ще получите информация за документите, които най-добре биха ви послужили пред работодателя, както и много допълнителни материали, съобразени с нуждите и сферата Ви.

Възрастните нямат време за губене. При тях можем да поставим ясен срок, кога езиковата цел ще бъде изпълнена.